Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.

INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI

Pentru a accesa Anunțurile publice și formularele tipizate ale fiecărui UAT , se va accesa pagina UAT-ul dorit, din meniul Unități Administrativ Teritoriale, plasat în partea stângă. 

 

PROIECT REGISTRUL AGRICOL PROIECT REGISTRUL AGRICOL

 

DENUMIRE PROIECT

Implementare soluții de e-guvernare la nivelul Județului Gorj, zona Est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni.

 

Proiect cofinantat din Fondul European de dezvoltare Regionala, în cadrul Programul Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, COD SMIS 48416, în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 1242/321/11.12.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.

 

BENEFICIAR

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Gorj reprezentată prin Consiliul Judeţean Gorj, Judeţul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei nr. 2-4, cod poştal 210165, telefon: 0253.214006, fax: 0253.212023 și sediul primăriilor din județul Gorj specificate la punctul 1.2.

 

LOCAȚIA PROIECTULUI

Gorj
Localitatea/Localități: Municipiul Târgu Jiu, Oraș Novaci, Comuna Baia de Fier, Comuna Bengești-Ciocadia, Comuna Scoarța, Comuna Albeni, Comuna Prigoria, Comuna Bustuchin, Comuna Stejari, Comuna Căpreni, Comuna Bumbești-Pițic, Comuna Polovragi, Comuna Logrești, Comuna Aninoasa.

 

OBIECTIVUL PRINCIPAL

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluții de e-guvernare prin completarea și îmbunătățirea infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante capabile să asigure o platformă operațională eficientă, ce va deservi atât actul administrativ cât și serviciile publice oferite în sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri.
Astfel grupurile tinta beneficiare ale investitiei sunt: cetatenii din judetul Gorj – Zona Est, mediul de afaceri, administratia publica locala: primariile si consiliile locale partenere, Consiliul Judetean Gorj, institutii publice precum Oficiul Național al Registrului Comerțului, ANCPI, APIA, Directia de Evidenta a Persoanelor sau alte institutii abilitate, care vor putea obtine informatii pe baza componentelor de interfațare cu sisteme informatice terțe dezvoltate prin acest proiect

 

SERVICII ELECTRONICE

- Registrul de rol nominal unic (RRNU);

- Registrul național de evidență a persoanelor;

- Sistemul propriu de gestiune a taxelor și impozitelor (SGTI);

- Sistemele proprii de evidență a concesiunilor și consumului lunar de apa (SGCCLA);

- Sistemul de plată electronică online (PEO);

- Oficiul Național al Registrului Comerțului

- Sistemul Informatic al ANCPI;

- Sistemul Informatic al APIA;

- Sistemul financiar contabil propriu (SFC);

- Sistem de management centralizat și raportare a situațiilor financiare trimestriale și lunare ale instituțiilor publice (SMCRSF);

- Sistemul propriu de gestiune a resurselor umane (SGRU);