ANUNȚURI PUBLICE - UAT BUMBEȘTI - PIȚIC ANUNȚURI PUBLICE - UAT BUMBEȘTI - PIȚIC

Articol Bumbești Pițic

UAT Bumbești Pițic - Partener proiect: Implementare soluții de e-guvernare la nivelul Județului Gorj, zona Est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni.

Proiect cofinantat din Fondul European de dezvoltare Regionala, în cadrul Programul Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, COD SMIS 48416, în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 1242/321/11.12.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.