PROIECT REGISTRUL AGRICOL PROIECT REGISTRUL AGRICOL

Implementare soluții de e-guvernare la nivelul Județului Gorj, zona Est, pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni.

Proiect cofinantat din Fondul European de dezvoltare Regionala, în cadrul Programul Operaţional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, COD SMIS 48416, în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 1242/321/11.12.2013, încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.

Beneficiar

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Gorj reprezentată prin Consiliul Judeţean Gorj, Judeţul Gorj, Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei nr. 2-4, cod poştal 210165, telefon: 0253.214006, fax: 0253.212023 și sediul primăriilor din județul Gorj specificate la punctul 1.2.

Locația proiectului

România

Județul: Gorj

Localitatea/Localități: Municipiul Târgu Jiu, Oraș Novaci, Comuna Baia de Fier, Comuna Bengești-Ciocadia, Comuna Scoarța, Comuna Albeni, Comuna Prigoria, Comuna Bustuchin, Comuna Stejari, Comuna Căpreni, Comuna Bumbești-Pițic, Comuna Polovragi, Comuna Logrești, Comuna Aninoasa.

 

 

UAT SCOARȚA UAT SCOARȚA

 

CONTACT

Adresa: Comuna Scoarța, Judetul Gorj

Cod postal: 217425

Telefon: 0253-280222

Fax: 0253-280222

URL: http://www.primariascoarta.ro

 

 

HARTA